Skolen

EKSTERN REPRÆSENTION I SKOLENS BESTYRELSE

NYVALGTE EKSTERNE BESTYRELSESREPRÆSENTANTER FOR SKOLEÅRET 2016 - 2017

SKOLEBESTYRELSESREPRÆSENTANTER FOR LOKALMILJØETS  ERHVERVSLIV ELLER FORENINGSLIV 2016 - 2017 ER:
SOFIE FROST BONDORF OG LÆRKE KASSEBEER
Link til Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

 

SFO

Ferieplan 2016 - 2017

Ferieplan for de kommende to skoleår.
Bemærk ændring:
Første dag efter sommerferien er onsdag den 10. august 2016. 


Find feriekalender på nedenstående link 
http://roskilde.dk/borger-familie-og-boern/skole/skoleferier